W Sali Kolumnowej Zespołu Pałacowo-Parkowego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Iwoniczu w dniu 23 listopada br. odbył się finał I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Pod wspólnym niebem”. Na zaproszenie organizatorów, Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy oraz Wojewódzkiego Komendanta Podkarpackiej WK OHP,  w spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.