W dniu 11 listopada br. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Izdebkach odbył się VII Patriotyczny Wieczór Poezji, Pieśni i Tańca pod hasłem „Niepodległa, niepokorna…”. W wieczorze uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.