W czwartek 14 czerwca br. otwarto nowe boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaśle. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Jasła oraz Dyrektora Szkoły, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty,  w spotkaniu wziął udział Pan Wojciech Telesz starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.