W środę 30 maja br. w Zręcinie odbyła się uroczystość Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, 10. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża – Patrona Gimnazjum w Zręcinie oraz podsumowania działalności Gimnazjum w latach 1999-2018. Na zaproszenie Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w imprezie wziął udział Pan Waldemar Stahl starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie