W Szkole Podstawowej Nr 8 w Tarnobrzegu w dniu 22 czerwca br. miał miejsce Jubileusz 50-lecia szkoły połączony z uroczystością zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Na zaproszenie p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz Dyrektora Szkoły, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w spotkaniu uczestniczył Pan Dariusz Bździkot Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu.