W Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu w dniu 11 czerwca br. odbył się Interaktywny Piknik Edukacyjny zorganizowany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w pikniku, którego głównym celem było zaprezentowanie uczniom i nauczycielom podkarpackich szkół interaktywnych metod nauczania, wzięła udział Pani Jolanta Wasilewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.