W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w dniu 6 czerwca br. odbyła się Konferencja pt. „Wartości w świecie młodzieży – młodzież w świecie wartości”. Na zaproszenie Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.