W dniu 20 czerwca br. w Teatrze Maska w Rzeszowie odbył się XIV Międzyprzedszkolny Przegląd Dziecięcych Zespołów Muzycznych „Przedszkolna Orkiestra”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w przeglądzie uczestniczyła Pani Alicja Bialic Kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem Przeglądu było Przedszkole Publiczne Nr 22 w Rzeszowie.