W czwartek 14 czerwca br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. „Bezpieczne Wakacje – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku”. W konferencji wzięła udział Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Celem konferencji było omówienie działań prewencyjno-profilaktycznych przez organy administracji rządowej, samorządowej, służby, instytucje oraz organizacje pozarządowe na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku.