W dniu 14 czerwca br. uroczyście zostało otwarte boisko wielofunkcyjne i stadion lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie. Na zaproszenie Dyrekcji i Społeczności Szkoły w spotkaniu, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, uczestniczyła Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Krośnie.