W sali widowiskowej Domu Kultury i Kina „Kosmos” w Dębicy w dniu 18 czerwca br. odbyła się miejska uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/18. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Dębica, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w spotkaniu wzięła udział Pani Jolanta Wasilewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.