W Sali Klubu IQ Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniu 15 czerwca br. odbyła się konferencja pt. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Dobre praktyki nie tylko po roku”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczyła Pani Magdalena Ćwikła wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami konferencji była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Ruchową.