W poniedziałek 11 czerwca br. w Instytucie Teologiczno–Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyła się narada dla dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących na temat zmian w przepisach prawa dotyczących awansu zawodowego nauczyciela oraz oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Podczas narady zaprezentowano również Program “Dobry Start” (wyprawka szkolna). Organizatorem narady było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W naradzie uczestniczyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.