W dniu 20 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przyłęku. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, na zaproszenie Wójta Gminy Niwiska oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyłęku, w imprezie wziął udział Pan Dariusz Bździkot Kierownik Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu.