W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 11 czerwca br. odbyło się spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020 oraz zmian w szkolnictwie zawodowym, skierowane do przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych prowadzących publiczne szkoły ponadpodstawowe w województwie podkarpackim. W spotkaniu wzięli udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.