W czwartek 3 września br. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Sanoku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016 wojewódzkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas inauguracji wręczone zostały indeksy słuchaczom rozpoczynającym kształcenie, odbyło się wręczenie stypendiów za wyniki w nauce, a także ślubowanie nauczycieli mianowanych.