W dniach 6-7 września br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uczestniczyli w konferencji naukowej pt. „Innowacja w edukacji jako model kontraktowania szkół podstawowych zagrożonych likwidacją”, która odbyła się w salach konferencyjnych Hotelu Europejskiego w Krakowie. Głównym organizatorem konferencji była Fundacja Tarcza z Nowego Sącza, realizująca wraz z Instytutem Turystyki w Krakowie i Gminą Korzenna projekt pn. „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej”.