W dniu  12 września br. odbyły się uroczystości jubileuszowe 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach. W  imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Marian Gancarz starszy wizytator krośnieńskiego Oddziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Kołaczycach, następnie złożono kwiaty na grobach zmarłych profesorów i pracowników szkoły. Podczas części oficjalnej, która miała miejsce na sali gimnastycznej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach, odbyły się wystąpienia przedstawicieli władz i zaproszonych gości, a także program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły.