W dniach 17-18 września br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wzięli udział w odbywającej się w Łodzi Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Edukacji Artystycznej zorganizowanej przez Polski Komitet ds. UNESCO we współpracy z Miastem Kultury Łódź oraz Narodowym Centrum Kultury. Konferencja pt. „Edukacja kulturalna – innowacyjne i kreatywne społeczeństwo. O potrzebie edukacji artystycznej we współczesnej szkole” zgromadziła przedstawicieli administracji centralnej, instytucji związanych z kulturą i edukacją kulturalną oraz dyrektorów i nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych z terenu całej Polski. Konferencję otworzył i prowadził prof. Sławomir Ratajski Sekretarz Generalny PK ds. UNESCO.