W piątek 11 września br. w Auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się  konferencja dla dyrektorów szkół i placówek szkolnictwa zawodowego z terenu województwa  podkarpackiego. Podczas spotkania, które prowadzili Pan Lech Gawryłow Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, przedstawiciele OKE omówili zmiany w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniu o ocenianiu, dotyczące egzaminu zawodowego. Ponadto podczas konferencji dokonano podsumowania sesji egzaminacyjnej w 2015 roku oraz przekazano informacje o przygotowaniach do egzaminów zawodowych w 2016 roku.