W Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w dniu 1 września br. odbyła się inauguracja roku szkolnego 2015/2016, w której w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła Pani Mariola Kiełboń  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.