W dniu 16 września br. w auli Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie rozpoczęła się trzydniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy resocjalizacji – teoria i praktyka”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystym rozpoczęciu konferencji uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wśród zaproszonych gości była Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki. Konferencja została zorganizowana przez Kolegium Prawa oraz Zakład Kryminalistyki i Kryminologii Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie.