W sobotę 26 września br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom „Żywego Muzeum” w XXXV rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Na zaproszenie Pani Bogusławy Budy Przewodniczącej Regionalnej Sekcji  Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Pani Ewy Leniart Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Danuta Moskwa starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Podczas spotkania wręczono statuetki zasłużonym członkom NSZZ „Solidarność” oraz nagrody „Żywego Muzeum”. Odbył się również spektakl  muzyczny „Mur” w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie.