W  siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie w dniu 21 września br. odbyła się konferencja dla nauczycieli przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomicznych i wiedzy o społeczeństwie pt. „Integracja monetarna ze strefą euro” Podczas spotkania, które otworzyli Pani Beata Ropa Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, omówiono podstawowe aspekty dotyczące strefy euro w Unii Europejskiej, rozliczeń walutowych w sferze budżetowej oraz  roli pieniądza w gospodarce rynkowej. Organizatorami konferencji był rzeszowski Oddział NBP i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.