W sali konferencyjnej Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie w dniu 29 września br. została otwarta regionalna konferencja realizowana w ramach projektu „System  doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. W konferencji uczestniczyli Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konferencji jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Celem konferencji jest przedstawienie założeń i wyników ewaluacji nowego systemu doskonalenia nauczycieli oraz prezentacja działań prowadzonych  w powiatowych projektach pilotażowych w ramach działania „Kompleksowego wspomagania rozwoju szkół”.