We wtorek 22 września br. w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu rozpoczęła się dwudniowa Ogólnopolska Konferencja dla kierowniczej kadry oświatowej pt. „Neurodydaktyka – zmiana w szkole – uczenie się”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konferencji jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.