W piątek 18 września br. w miejscowości Korzeniec na wzgórzu „Chomińskie” odbyło się uroczyste odsłonięcie obelisku upamiętniającego bitwę pod Birczą z dnia 12 września 1939 roku. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Janina Mielnikiewicz Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu. Organizatorami i gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Bircza, Stowarzyszenie „Tworzymy lepsza przyszłość” oraz Zespół Szkół w Birczy.