W dniu 11 września br. miały miejsce Uroczystości Jubileuszowe 70-lecia Zespołu Szkół  Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy. Na zaproszenie Pana Ludomira Masteja Dyrektora Zespołu Szkół SASR oraz Pana Stanisława Mlickiego Przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy w uroczystościach uczestniczyła Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. Podczas Jubileuszu, który poprzedziła Msza Św. w intencji byłych i obecnych nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły w kościele parafialnym w Trzcinicy, odbył się ceremoniał wojskowy – podniesienie flagi na maszt, Uroczysta Akademia, a także spotkanie absolwentów szkoły.