W piątek 4 września br. w Hotelu Novotel w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”. W konferencji uczestniczyli Pani Grażyna Kalandyk Główny Księgowy oraz Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Tematem konferencji była „Nowoczesna administracja – upowszechnianie i utrwalania nowoczesnych metod oraz narzędzi zarządzania w administracji publicznej”, a celem podsumowanie realizacji projektu, prezentacja wniosków i rekomendacji dla urzędów oraz upowszechnianie produktów i narzędzi zarządzania.