W poniedziałek 21 września br. Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Pani Wojewody i swoim własnym wziął udział w uroczystym otwarciu Rzeszowskiego Salonu Maturzystów „Perspektywy 2015”, który odbył się w Sali S-1 Politechniki Rzeszowskiej. W ramach zorganizowanej w dniach 21-22 września br.  imprezy młodzież z Podkarpacia będzie mogła uczestniczyć w cyklu wykładów przygotowanych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, podczas których przedstawione zostaną zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym w 2016 roku. Natomiast wyższe uczelnie i instytucje edukacyjne z kraju i regionu zaprezentują swoje oferty dydaktyczne i przedstawią zasady rekrutacji na studia. Organizatorami Rzeszowskiego Salonu Maturzystów jest Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” i Politechnika Rzeszowska.