W Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej w dniu 13 października br. odbyła się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Wojciech Telesz wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas imprezy odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu, część artystyczna została przygotowana przez młodzież gimnazjum, wręczono również Nagrody Wójta.