Wieczorem 8 października br. na zaproszenie dr. Wernera Köhlera  Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie oraz Pana Adama Gajdka Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Rzeszowie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w spotkaniu z okazji Dnia Jedności Niemiec. W spotkaniu, które zorganizowano w salach Hotelu Nowy Dwór w Świlczy koło Rzeszowa, uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa podkarpackiego oraz instytucji i organizacji działających na rzecz współpracy polsko-niemieckiej.