W dniu 15 października br. odbyła się uroczystość Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. W imieniu Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Bolesław Staworowski starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystości, które odbyły się w  Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych, poprzedziła Msza Święta w Kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. W trakcie spotkania z wykładem monograficznym pt. „Rodowód szkolnictwa plastycznego” wystąpił Pan Jacek Kawałek. Spotkanie uświetnił koncert w wykonaniu uczniów dwóch rzeszowskich Zespołów Szkół Muzycznych, natomiast z przedstawieniem teatralnym wystąpili uczniowie „Plastyka”.