W Zespole Szkół w Cisnej w piątek 9 października br. miała miejsce uroczystość otwarcia nowej sali  gimnastycznej. Na zaproszenie Wójta Gminy Cisna oraz Dyrektora Zespołu Szkół w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.