W dniu 7 października br. w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu miała miejsce Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016.  W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w inauguracji uczestniczyła Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. W trakcie uroczystości inauguracyjnych, po wystąpieniu dr. Pawła Maciaszczyka Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz zaproszonych gości,  miała miejsce m. .in. immatrykulacja studentów I roku, odśpiewana została pieśń Gaudeamus Igitur, a także odbył się wykład inauguracyjny.