W sali konferencyjnej Hotelu „Gloria” w Przemyślu w dniu 8 października br. została otwarta Międzynarodowa Konferencja „Nauczanie języka ojczystego mniejszości narodowych – współczesne trendy”. W konferencji w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trzydniowym spotkaniu uczestniczą nauczyciele języka ukraińskiego z terenu całej Polski oraz nauczyciele języka polskiego ze szkół w Obwodzie Lwowskim.  Organizatorem konferencji jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.