W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w dniu 1 października br. odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Animatorów Pedagogiki C. Freineta pt. „Pedagogika C. Freineta a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczyła Pani Janina Mielnikiewicz Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu. Organizatorami konferencji było Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta Grupa Regionalna Przemyśl wspólnie z Podkarpackim Centrum Edukacji nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu oraz Fundacją Generator Inspiracji.