W Tarnobrzeskim Domu Kultury w dniu 14 października br. odbyła się miejska uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej połączona z 70-leciem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Na zaproszenie Pana Grzegorza Kiełba Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz Pana Marka Szczytyńskiego Dyrektora Szkoły w spotkaniu uczestniczyła Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. Uroczystość poprzedziła Msza św. w Kościele OO. Dominikanów połączona z poświęceniem sztandaru szkoły. Podczas oficjalnych uroczystości w Tarnobrzeskim Domu Kultury wręczone zostały nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej zasłużonym nauczycielom i pracownikom oświaty.