W dniach 2-3 października br. odbył się XXXVIII Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału w Krośnie. W piątek 2 października br. w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uczestniczył w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w  spotkaniu, podczas którego  odbył się konkurs krajoznawczy, ekologiczny i wiedzy o PTSM oraz konkurs piosenki turystycznej i warsztaty krajoznawcze .