W Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli w sobotę 24 października br. odbyła się uroczystość obchodów 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Alicja Żyrek starszy wizytator tarnobrzeskiego Oddziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie spotkania, po wystąpieniu Prezesa Oddziału ZNP,  wręczone zostały odznaczenia związkowe i listy gratulacyjne.