W dniu 16 października br. odbyła się Uroczystość Jubileuszu 10-lecia nadania Szkole Podstawowej w Mogielnicy imienia Jana Pawła II. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły oraz  Grona Pedagogicznego w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Janina Świerczewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  W trakcie uroczystości miał miejsce program słowno-muzyczny ku czci św. Jana Pawła II oraz recital Daniela Korczykowskiego – poety i kilkukrotnego uczestnika teleturnieju „Jaka to melodia”.