W Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy w czwartek 15 października br. odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz rocznicy 70-lecia powstania Miejskiego Gimnazjum Nr 4 w Dębicy. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okolicznościowym spotkaniu wzięła udział Pani Alicja Krzak starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas spotkania wręczone zostały nagrody i odznaczenia resortowe oraz nominacje na stopień nauczyciela dyplomowanego. Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Miasta Dębicy, Przewodniczący Rady Miejskiej, Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty oraz Dyrektor Miejskiego Gimnazjum Nr 4 w Dębicy.