W Domu Weselnym „Biały Dwór” w Kolbuszowej w poniedziałek 12 października 2015 r. miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Janina Świerczewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Współorganizatorami spotkania byli dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej, Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej.