W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w piątek 9 października br. odbyła się uroczystość 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. Na zaproszenie Pani Ewy Starowiejskiej Dyrektora Szkoły w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystościach wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. Uroczystości w RCKP poprzedziła Msza św. koncelebrowana w Kościele Franciszkanów Krośnie.