W dniu 10 października br. odbyła się uroczystość Jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Zespole Szkół w Tyczynie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Mariola Kiełboń  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystość poprzedziła Msza Św. w Kościele pw. Św. Katarzyny w Tyczynie.