W Teatrze Maska w Rzeszowie w dniu 14 października br. odbył się Miejski Dzień Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Pana Tadeusza Ferenca Prezydenta Miasta Rzeszowa, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w spotkaniu uczestniczył Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie uroczystości zostały wręczone nauczycielom i pracownikom oświaty nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Spotkanie uświetnił koncert rzeszowskiego zespołu Old Rzech Jazz Band.