W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie we wtorek 6 października br. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 115-lecia istnienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz swoim własnym w uroczystościach wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. Podczas części oficjalnej, po wystąpieniu dyrektora ZSO Pana Ryszarda Józefczyka, odbyła się prezentacja historii i dorobku szkoły połączona z częścią artystyczną. Wręczone zostały również nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników szkoły.