W Zagórzu na terenie niedokończonego ośrodka zdrowia w piątek 10 października br. odbyły się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze w ramach projektu Polsko-Ukraińskiej Akademii Bezpieczeństwa i Integracji Europejskiej. Na zaproszenie Burmistrza Zagórza oraz Prezesa Zagórskiego Stowarzyszenia Dorośli – Dzieciom w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas podsumowania ćwiczeń, które miało miejsce w Hotelu „Nad Osławą” w Zagórzu, odbyło się seminarium naukowe na temat tworzenia i funkcjonowania międzynarodowych systemów ochrony ludności.