W dniu 16 października br. odbyła się uroczystość nadania imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Łętowni. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz Uczniów Szkoły w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie. Podczas uroczystości odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową. Odbył się również występ artystyczny przygotowany przez uczniów.