W sobotę 4 października br. w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku miało miejsce zakończenie XXXVII Wojewódzkiego Zlotu Młodzieży PTSM. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie podsumowującej Zlot wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W dniach poprzedzających zakończenie odbywały się wędrówki po wybranych trasach zlotowych, konkursy krajoznawcze, ekologiczne i wiedzy o PTSM oraz konkurs piosenki turystycznej i warsztaty krajoznawcze. Organizatorem Zlotu było Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału w Krośnie.